8938519081093

Mã vạch 8938519081093 – Mask nhũ phấn collagen D.S White

Cấy phấn D.S White

Cấy phấn cho mặt D.S White là một trong những dòng sản phẩm của công ty TNHH Bác Sĩ Nhỏ. Được kiểm định chất lượng và được cấp phép thông hành trên thị trường.

Trả lời