Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập

– Để truy cập vào website và sử dụng một số dịch vụ tại dswhite.vn, quý khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Bao gồm: Họ tên, Số Điện Thoại, Mail, Địa Chỉ, Nội dung khách hàng cần liên hệ.
– Chúng tôi cũng thu thập thông tin của quý khách về số lần ghé thăm website, bao gồm số trang quý khách xem, số links bạn click, những thông tin khách liên quan đến việc kết nối bạn với dswhite.vn và các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) sử dụng mỗi khi truy cập vào website gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt Web (Browser), ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà trình duyệt truy cập đến.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam đoan chỉ sử dụng dữ liệu mà khách hàng cung cấp với mục đích:
– Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
– Giải đáp thắc mắc, chăm sóc khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

– Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ dswhite.vn.

4.Những người hoặc tổ chức có thể dược tiếp cận với thông tin đó

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của khách hàng cho các đối tượng sau:

Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan này.
Ban quản trị  bộ phận kinh doanh, bộ phận Chăm sóc khách hàng, bộ phận vận chuyển và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan: Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ Khách hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi
Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng: Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng với các bên thứ ba khi Khách hàng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CTY TNHH BÁC SĨ NHỎ

ĐC: Số 68 đường 15, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, Tp Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Email: info@dswhite.vn

SĐT : 088.845.7768

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Khách hàng có quyền yêu cầu cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy thông tin cá nhân của mình qua trang web.
– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán hàng đến Ban quản trị của website tại địa chỉ dswhite.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, dswhite.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lí kịp thời.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp trên dswhite.vn được CTY CNHH BÁC SĨ NHỎ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử lý thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ trường hợp pháp luật có những quy định khác.

– Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, dswhite.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiêu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xem xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8.Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Các khiếu nại, Khách hàng có thể được gửi trực tuyến qua website dswhite.vn của chúng tôi, email, số điện thoại hoặc gửi trực tiếp cho một nhân viên nếu phù hợp hoặc đến văn phòng công ty tại địa chỉ được nêu tại mục e .

Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Chúng tôi có quyền từ chối khiếu nại nếu cho rằng khiếu nại đó không có thiện chí, nhận thức sai hoặc thiếu thông tin. Chúng tôi sẽ đưa ra ý kiến phản hồi về khiếu nại đó và giải thích vì sao khiếu nại đó không được xử lí tiếp.

Trả lời